وقتی شیپوره در داخل رگولاتور شکسته باشد باید با دریل آنرا سوراخ کنیم و در بیاوریم یا نه چکار باید بکنیم2