تست ترموکوبل با مولتی متر را هم لطف کنید به ما آموزش بدهید1