برای باز کردن پیچ های رگولاتور که یکی از آنها باز نمی شود باید چکار کنیم1