تست ترموکوبل

تست ترموکوبل

سلام برگروه زحمتکش موبیست : می خواستم تست ترموکوبل با مولتی متر را بدانم چگونه انجام می شود . روشهای که در دوره آموزش داده اید را می دانم .این روش را هم می خواستم بدانم

حسینی ( هنرجوی موبیست ) Answered question 9 آذر 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0