با بستن شیر گرم شعله مقداری میمونه

با بستن شیر گرم شعله مقداری میمونه

چرا بعد از بسته شدن اب گرم شعله میمونه در ابگرمکن بعد از باز گردن ناگهانی دست میسوزه

سید مرتضی موسوی راد Answered question 6 آبان 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0