اورینگ رگولاتور گاز

اورینگ رگولاتور گاز

سلام وخسته نباشید به گروه زحمتکش موبیست : برای من یک سوال می باشد که شما در تمام فیلم های آموزشی وقتی اورینگ های هر قسمت را که تعویض می کنید گیریس مخصوص همان قسمت را به آن اورینگ می زنید ، ولی اورینگ قسمت رابط چند راهه به رگولاتور گاز یا اورینگ شیر مغناطیسی را درزمان آموزش می فرمایید چون اورینگ ها نو و تازه می باشد نیاز به گیریس کار نیست خود کارخانه آن ها را گیریس زده است . سوال من این است . اورینگ ها دیگر راهم که ما تعویض می کنیم آنها هم نو می باشد : پس چرا باید آنها را گیریس بزنیم ولی این دو اورینگ ها می توانیم نزنیم . آیا شما بخاطر اینکه ممکن است گیریس اورینگ اطراف رگولاتور گاز زیاد باشد وامکان ایجاد شعله بشود می گوید؟

سید مرتضی موسوی راد Answered question 9 آبان 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0