سرویس فن آبگرمکن

سرویس فن آبگرمکن

سلام برگروه زحمتکش موبیست : وقتی بخواهیم پیچ داخل فن را باز بکنیم .با چه آچاری باید باز بکنیم . آچار بکس باید بخریم وآن را باز بکنیم یا نه یک پیچ گوشتی که سر آن رینگی است با آن می شود باز کرد .

جوکار Answered question 17 آبان 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0