سرویس آبگرمکن پلیمری

سرویس آبگرمکن پلیمری

سلام برگروه زحمتکش موبیست : آیا آبگرمکن های دارای رگولاتور پلیمری رسوب می گیرد؟ وقتی رسوب گرفته باشد ما کدام قطعات را باید در اسید قرار ندهیم . مدت زمان قرار گرفتن قطعات در اسید همان 5 تا 15 دقیقه است؟ اگر قطعات پلیمری را در اسید قرار بدهیم آیا جنس آنها در برابر اسید مقاوم هست یا نه خراب می شود؟

سید مرتضی موسوی راد Answered question 14 آبان 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0