تنظیم شیر گازی با گاز مایع(کپسولی)

تنظیم شیر گازی با گاز مایع(کپسولی)

سلام وعرض ادب
مینیمم و ماکزیمم فشار گاز، شیرگازی در گاز مایع چند باشد

علی حداد Answered question 27 تیر 1401
Sorry, you do not have permission to read comments.
1