تنظیم دسته شیرگاز نسل قدیم

تنظیم دسته شیرگاز نسل قدیم

سلام برگروه زحمتکش موبیست : برای حل مشکل دسته شیرگاز نسل قدیم که دو تکه هستند قسمت هزارخاری را بیرون می کشیم وتنظیم می کنیم . آیا می شود بجای این دسته از دسته آبگرمکن 3115 استفاده کرد .

سید مرتضی موسوی راد Answered question 14 آبان 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0