تست میکروسوئیچ با مولتی متر

تست میکروسوئیچ با مولتی متر

اگر مشتری بالا سرمان بود و خواسته باشیم کار را یاد نگیرد چگونه با مولتی متر تست کنیم که میکروسوییچ خراب است یا نه . باید از دوتا سیمی که از برد تغذیه به سمت برد کنترل پل شده است ولتاژ بگیریم اگر صدای بیزر آمد یعنی میکروسوییچ سالم است ( یعنی چی) .

علیرضا زنگویی Posted new comment 26 آذر 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0