تست سلامت شیربرقی 3215

تست سلامت شیربرقی 3215

برای اینکه ما با مولتی متر تست بگیریم که برد کنترل سالم است یا شیر برقی 3215 سالم است .باید ولتاژ بگیریم که آیا ولتاژ 3 ولت را برد کنترل به شیر برقی می دهد یا نمی دهد . الان ما باید مولتی متر را به کدام یک از سه سیم ( مشکی ، قرمز ؛ زرد ) بزنیم تا برق 3 ولت را مشاهده کنیم

جوکار Unselected an answer 20 آبان 1400
Sorry, you do not have permission to read comments.
0