تعرفه تبلیغات بنری موبیست

بنر برنز

200هزارتومانیک روزه
 • عرض بنر 1600 پیکسل
 • ارتفاع بنر 400 پیکسل
 • مدت زمان یک روز
 • ثبت بنر در صفحه اصلی سایت

بنر طلایی

یک میلیونتومانیک ماهه
 • عرض بنر 1600
 • ارتفاع بنر 400
 • مدت زمان یک ماهه
 • ثبت بنر در صفحه اصلی سایت
 • ثبت بنر در اپلیکیشن کد خطا
 • استوری یک روزه در کانال اینستاگرام موبیست

بنر نقره ای

500 هزارتومانهفته ای
 • عرض بنر 1600
 • ارتفاع بنر 400
 • مدت زمان یک هفته
 • ثبت بنر در صفحه اصلی سایت
 • ثبت بنر در اپلیکیشن کد خطا
0 0 votes
امتیاز خود را ثبت کنید